Aktualności

Sienno 2015

Z radością wróciliśmy do Centrum Edukacji Przyrodniczej. Tym razem w letniej pogodzie i pięknym otoczeniu poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami. Przy okazji dzieci poznały zwierzęta mieszkające w gospodarstwie. Miały okazję dać im śniadanie. Inną atrakcją był tor przeszkód przygotowany przez gospodarzy w leśnej scenerii. Dzieci już dziś nie mogą doczekać się kolejnej wycieczki do Sienna.

Galeria: 

Miejski Program Promocji Zdrowia

Kolejny rok podejmujemy się zadania ujętego w Miejskim Programie Promocji Zdrowia w zakresie „Wspierania rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobiegania najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży” – badania przesiewowe słuchu 16 – latków, czyli młodzieży urodzonej w 1999r. W tym roku objętych badaniami będzie 595 osób. Zadanie finansowane jest przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

PFRON

Z dniem 1 kwietnia 2015r. rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod hasłem „Jestem, bo mówię, rozumiem i wiem” – wsparcie dla dzieci i młodzieży z deficytem słuchu .
W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
• zajęcia indywidualne – komunikacja i instruktaż dla dzieci i rodziców;
• zajęcia grupowe – logorytmika, W.Sherborne i integracja sensoryczna oraz plastykoterapia.

Sienno 2014

Maluchy z rodzicami i opiekunami wybrały się na wycieczkę do Sienna.
I tam w Centrum Edukacji Przyrodniczej przygotowywały się do świąt Bożego Narodzenia – piekły pierniki, robiły ozdoby choinkowe i kartki świąteczne. Uśmiechnięte buzie dzieci świadczyły o udanym wyjeździe.

Galeria: 

Półkolonie 2014

W dniach 25.-29.08.2014r. odbyły się półkolonie dla podopiecznych Ośrodka, w których udział wzięła młodzież szkolna.
Atrakcyjnie spędziliśmy czas w takich miejscach jak Młyn Wiedzy w Toruniu, pasieka w Nakle, skansen w Wyrzysku - Osieku oraz wycieczka Bydgoskim Tramwajem Wodnym szlakiem śluz.

Galeria: 

Mały turnus 2014

Po raz kolejny w pierwszych dniach lipca odbył się stacjonarny mini turnus rehabilitacyjny dla najmłodszych pacjentów naszego Ośrodka. Dzieci z uszkodzonym słuchem miały okazję uczestniczyć w zajęciach surdologopedyczno – pedagogicznych, słuchowo – ruchowych i arteterapii. W zajęciach wzięło udział 30 dzieci.

Galeria: 

Wycieczki 2014

Nie ma chyba takich dzieci, które się nie cieszą z tego, że poznają coś nowego!

Takie hasło przyświeca naszemu pomysłowi organizowanych od 2003 roku wycieczek dla dzieci w wieku szkolnym. Zawsze w pierwszym tygodniu wakacji grupa dzieci poznaje Bydgoszcz i region. Odwiedziliśmy wiele miejscowości na Kujawach, Krajnie, Pałukach, Borach i w Dolinie Dolnej Wisły. „Ciekawe miejsca – niezapomniane wrażenia”, „Śladami kultury europejskiej”, „Jeden region – różne kultury”, „Najlepiej razem” – to niektóre tematy naszych wycieczek. Wcześniej je starannie przygotowujemy, ustalamy trasy, szukamy informacji i ciekawostek związanych z odwiedzanym miejscem. Rano pakujemy plecaki i ... wyruszamy.

W roku 2014 od 30.06. do 04.07. zgodnie z tradycją, w pierwszym tygodniu wakacji, odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Na szlaku naszych podróży znalazły się: Świecie, Tuchola, Karolewo, Ostromecko, Bydgoszcz. Fajnie jest w dobrym towarzystwie zobaczyć ciekawe miejsca.

Galeria: 
WYCIECZKI 2014WYCIECZKI 2014WYCIECZKI 2014WYCIECZKI 2014

Program PFRON

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych kontynuuje realizację zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej pod nazwą
"Kompleksowa rehabilitacja mowy i słuchu dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz innymi dysfunkcjami rozwoju z uwzględnieniem rodziny jako podstawowego środowiska terapeutycznego mającego istotny wpływ na proces usamodzielniania się osoby niepełnosprawnej",
która jest dofinansowana przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II etap szkolenia dla rodziców,

20 - 22.09.2013r. to weekend, w trakcie którego odbył się II etap szkolenia dla rodziców, opiekunów dzieci z uszkodzonym słuchem w wieku 1 - 6 lat. Szkolenie to odbyło się, podobnie jak w miesiącu czerwcu w Pieczyskach k/Koronowa. W ramach realizowanego zadania specjaliści - pracownicy Ośrodka kontynuowali założenia programu.

W trakcie II etapu szkolenia poruszona została następująca problematyka:

 • "Mądre zabawy". Wpływ zabawy na rozwój poznawczy i emocjonalno - społeczny dziecka z wada słuchu. Przegląd zabaw edukacyjnych. - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez psychologa - warsztaty.

 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka niesłyszącego jako czynnik zwiększający jego aktywność i zaradność oraz poprawiający jakość relacji nawiązanych w grupie rówieśniczej. - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez logopedę - warsztaty.

 • Wykorzystanie elementów środowiska i osób z najbliższego otoczenia dziecka z wadą słuchu w terapii słuchowej jako podstawa rozwoju ich kompetencji językowych. - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez logopedę - szkolenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 • Zajęcia w grupie jako czynnik sprzyjający integracji oraz zwiększający aktywność społeczną o0sób niepełnosprawnych - zastosowanie wybranych technik plastycznych. - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pedagoga - warsztaty.

 • Galeria: 

  I etap szkolenia dla rodziców,

  W dniach 14.06. - 16.06.2013r.odbył się I etap szkolenia dla rodziców, opiekunów dzieci z uszkodzonym słuchem w wieku 1-6 lat. Szkolenie to odbyło się w Ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym EXPLORIS w miejscowości Pieczyska k/Koronowa.

  W ramach realizowanego zadania specjaliści - pracownicy Ośrodka poszerzyli wiedzę i umiejętności niezbędne do wsparcia emocjonalnego i pomocy w procesie rehabilitacji dzieci z wadą słuchu.

  W trakcie I etapu szkolenia poruszona została następująca problematyka:

 • Rola rodzica w procesie rehabilitacji dziecka z wadą słuchu. Oferta pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci z wadą słuchu - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez psychologa - warsztaty poprzedzone prezentacją multimedialną.

 • Efektywne wspieranie rozwoju komunikacji językowej u dziecka z wadą słuchu - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez logopedę - warsztaty.

 • Zastosowanie technik terapeutycznych wspomagających naukę języka dzieci z uszkodzonym słuchem - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez logopedę - warsztaty.

 • Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do podjęcia nauki w szkole, możliwości i trudności szkolne dziecka z wadą słuchu. Integracja za i przeciw - 3 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pedagoga - szkolenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 • Strony