Aktualności

Programy profilaktyczne

Od połowy maja do końca roku Ośrodek nasz realizuje programy profilaktyczne i edukacyjne w ramach promocji zdrowia finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszcz

"Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju - badania przesiewowe słuchu u 16-latków" /UM/

Celem programów jest:

 • Uświadomienie młodzieży niebezpieczeństwo na jakie narażają swój narząd słuchu i co się z tym wiąże - uciążliwe leczenie, koszty, rehabilitacja, ewentualne protezowanie, w skrajnej postaci - życie w świecie ciszy.
 • Zachęcenie rodziców i nauczycieli do informowania i tłumaczenia swoim dzieciom oraz uczniom , że długotrwałe korzystanie z przenośnych odtwarzaczy do słuchania muzyki, słuchanie głośnej muzyki może powodować nieodwracalne skutki dla ich słuchu.
 • Pogłębienie wiedzy beneficjentów programu o skutkach wpływu czynników cywilizacyjnych na zaburzenia słuchu.
 • Wykrycie uszkodzeń słuchu u młodzieży, by jak najwcześniej podjąć leczenie i ewentualne usprawnianie.

  Określenie populacji
  Badaniami obejmujemy młodzież w wieku 16 lat, uczęszczających do bydgoskich szkół gimnazjalnych i średnich.

  Działania:

 • Przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu młodzieży - 550 osób
 • Indywidualne rozmowy z młodzieżą
 • Przeprowadzenie przygotowanych ankiet dot. zadania
 • Spotkanie z psychologiem- zajęcia warsztatowe z młodzieżą
 • Prezentacje i warsztaty z nauczycielami
 • Prezentacje i warsztaty z rodzicami

  Wersja do pobrania (druku) tutaj (PDF).

 • Strony