Aktualności

Szkolenia dla rodziców, opiekunów dzieci w wieku 1-6 lat


Ośrodek organizuje szkolenia dla rodziców, opiekunów dzieci w wieku 1-6 lat z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków PFRON.

Warsztaty mają na celu:

 • wyposażenie rodziców, opiekunów dzieci z uszkodzonym słuchem w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą potrafili udzielać pomocy i wsparcia emocjonalnego dzieciom z wadą słuchu;
 • poszerzenie wiedzy rodziców o problem funkcjonowania dziecka z wadą słuchu w środowisku osób pełnosprawnych.

  Szkolenia odbędą się w Ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym EXPLORIS w Pieczyskach

  Terminy:

 • 14.06.(pt) – 16.06.(nd)2013 r.
 • 20.09.(pt) – 22.09.(nd)2013 r.

  Chętni do udziału w szkoleniu rodzice, opiekunowie winni zgłosić swoje uczestnictwo w rejestracji Ośrodka.
  Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wersja do pobrania (druku) tutaj (PDF).

 • Programy profilaktyczne

  Od połowy maja do końca roku Ośrodek nasz realizuje programy profilaktyczne i edukacyjne w ramach promocji zdrowia finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszcz

  "Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju - badania przesiewowe słuchu u 16-latków" /UM/

  Celem programów jest:

 • Uświadomienie młodzieży niebezpieczeństwo na jakie narażają swój narząd słuchu i co się z tym wiąże - uciążliwe leczenie, koszty, rehabilitacja, ewentualne protezowanie, w skrajnej postaci - życie w świecie ciszy.
 • Zachęcenie rodziców i nauczycieli do informowania i tłumaczenia swoim dzieciom oraz uczniom , że długotrwałe korzystanie z przenośnych odtwarzaczy do słuchania muzyki, słuchanie głośnej muzyki może powodować nieodwracalne skutki dla ich słuchu.
 • Pogłębienie wiedzy beneficjentów programu o skutkach wpływu czynników cywilizacyjnych na zaburzenia słuchu.
 • Wykrycie uszkodzeń słuchu u młodzieży, by jak najwcześniej podjąć leczenie i ewentualne usprawnianie.

  Określenie populacji
  Badaniami obejmujemy młodzież w wieku 16 lat, uczęszczających do bydgoskich szkół gimnazjalnych i średnich.

  Działania:

 • Przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu młodzieży - 550 osób
 • Indywidualne rozmowy z młodzieżą
 • Przeprowadzenie przygotowanych ankiet dot. zadania
 • Spotkanie z psychologiem- zajęcia warsztatowe z młodzieżą
 • Prezentacje i warsztaty z nauczycielami
 • Prezentacje i warsztaty z rodzicami

  Wersja do pobrania (druku) tutaj (PDF).

 • Strony