Badania słuchu

AUDIOMETRIA TONALNA (audiogram)

ocenia próg słyszenia, dzięki czemu w przypadku niedosłuchu jesteśmy w stanie określić rodzaj i głębokość upośledzenia słuchu. Z badania tego dowiadujemy się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej. Badania tego typu są niezbędne do wykonania u osób narażonych w pracy na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne).


AUDIOMETRIA IMPENDACYJNA: TYMPANOMETRIA Z ODRUCHAMI IPSI- I KONTRALATERALNYMI (tympanogram)

Pomiar podatności układu przewodzeniowego ucha środkowego i ciśnienia panującego w jamie bębenkowej. Badanie odruchu strzemiączkowego to profilaktyczne i skryningowe badanie progu słyszenia; określa lokalizację uszkodzenia słuchu na poziomie ucha środkowego, wewnętrznego i nerwu słuchowego. Audiometria impedancyjna jest badaniem obiektywnym (nie wymaga współpracy pacjenta), nieinwazyjnym i trwającym max. 2 minuty. Poleca się ją osobom mającym problem z wyrównaniem ciśnienia podczas lotu samolotem / nurkowania, w celu ustalenia ewentualnego stosowania leków.


OTOEMISJA AKUSTYCZNA

Obiektywna metoda akustyczna pozwalająca na wykrycie niedosłuchu. To nieinwazyjne badanie, opierające się na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych.


AUDIOMETRIA TONALNA W SZUMIE

Badanie progowe wykonane w ciszy oraz w szumie (białym) o różnym stosunku bodziec/szum. Wskazania: Zaburzenia percepcji słuchowej w szumie; podejrzenie uszkodzeń słuchu o lokalizacji ośrodkowej; diagnostyka zaburzeń centralnego procesu przetwarzania słuchowego.


AUDIOMETRIA TONALNA W WOLNYM POLU

Badanie progowe wykonane w wolnym polu akustycznym (z głośników) zwykle bez i w aparatach słuchowych. Wskazania: ocena jakości doboru aparatu słuchowego; ocena zysku z aparatownia.


OKREŚLENIE PROGU DYSKOMFORTU SŁYSZENIA W AUDIOMETRII TONALNEJ (UCL)

Określenie granicy nieprzyjemnego słyszenia dla tonów 1, 2, 4 kHz. Wskazania: nadwrażliwość słuchowa; szumy uszne; dobór i ustawienia aparatu słuchowego.


AUDIOMETRIA SŁOWNA

Ocena rozumienia słów (w zakresie różnych parametrów) ocenianych w audiometrii słownej np.: próg, stopień dyskryminacji rozumienia mowy itd. Wskazania: ocena wydolności socjalnej słuchu; diagnostyka różnicowa lokalizacji uszkodzeń słuchu; ustalenie wskazań do aparatownia, ocena potencjalnych zysków z aparatownia; szumy uszne; orzecznictwo zawodowe.


TEST CZYNNOŚCIOWY OCENY DROŻNOŚCI TRĄBEK SŁUCHOWYCH

Ocena czynności trąbek słuchowych wykonana w nadciśnieniu i podciśnieniu -przesunięcie krzywych tympanometrycznych na jednym wykresie z wyliczonymi gradientami zmian ciśnień. Badanie wykonane przed i po obkurczeniu nosa (anemizacji). Wskazania: ocena czynnościowa funkcji trąbek słuchowych; okresowe, trwałe dysfunkcje trąbek słuchowych; barotrauma np. podczas lotu samolotem, nurkowania; szumy uszne; ocena wpływu zaburzeń drożności nosa na funkcję ucha środkowego; nawracające zapalenia ucha środkowego.


BADANIE EMISJI OTOAKUSTYCZNYCH PRODUKTU ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH DPOAE - test klasyczny

Ocena czynności komórek słuchowych – odpowiedź specyficzna częstotliwościowo , analiza odpowiedzi w zakresie 0,5 – 8 kHz. Wskazania: ocena funkcji komórek słuchowych zewnętrznych – specyficzna częstotliwościowo; diagnostyka różnicowa uszkodzeń słuchu; potwierdzenie lokalizacji ślimakowej uszkodzenia słuchu; szumy uszne; monitorowanie leczenia nagłych uszkodzeń słuchu; diagnostyka ototoksyccności; określenie wielkości uszkodzenia słuchu w odniesieniu do progów w audiometrii tonalnej (dzieci, orzecznictwo); ocena dynamiki uszkodzeń słuchu związanych z hałasem przemysłowym.