„Dzisiaj krokiem w samodzielne jutro”

Od kwietnia 2017 roku (01.04.2017 – 31.03.2019) realizujemy projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Dzisiaj krokiem w samodzielne jutro” – wsparcie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- zajęcia indywidualne – wizualizacja mowy, aktywizacja mowy, instruktaż dla dziecka i instruktaż dla rodzica;
- zajęcia grupowe – logorytmika, W.Sherborne i integracja sensoryczna, plastykoterapia oraz animacja zabawą.