Mały Turnus 2017

Kolejny czas wakacji dla dzieci szkolnych – a my z naszymi dziećmi w wieku przedszkolnym – ponownie, jak co roku spotykamy się na „małym turnusie”. Nasi najmłodsi podopieczni uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów. Są to zajęcia logopedyczne, słuchowo – ruchowe i plastyczne. W tym roku udział wzięło 29 dzieci z uszkodzonym słuchem. Nauki, wrażeń, emocji, radości z zajęć – „co niemiara”.

Galeria: