Miejski Program Promocji Zdrowia

Kontynuujemy i w tym roku zadanie ujęte w Miejskim Programie Promocji Zdrowia w zakresie „Wspierania rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobiegania najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży” – badania przesiewowe słuchu 16 – latków, czyli młodzieży urodzonej w 2001 roku. Ośrodek nasz w 2017 roku obejmie przesiewowym badaniem słuchu 400 uczniów. Będzie to młodzież z bydgoskich szkół średnich. Zadanie finansowane jest przez Urząd Miasta w Bydgoszczy.