PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poradnia zajmuje się:

• diagnozą audiologiczną – określenie ubytku słuchu
• prowadzeniem stałej kontroli stopnia ubytku słuchu u dzieci i młodzieży
• badaniami słuchu różnymi metodami: audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna, audiometria słowna, badanie progu percepcji szumu, badanie emisji otoakustycznych, ocena progu odruchu z mięśnia strzemiączkowego
• opieką pielęgniarską

W celu rejestracji potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Audiologicznej z podaniem rozpoznania i poleceniem objęcia opieką.


Godziny przyjęć Poradni Audiologicznej

Poniedziałek1 Wtorek2 Środa2 Czwartek3 Piątek
14.00 - 18.00 15.00 - 19.00 15.00 - 18.35 15.30 - 19.30 nieczynna

1 - dr n. med. Andrzej Krzyżaniak - otorynolaryngolog, audiolog, foniatra
2 - lek. med. Justyna Kosowska - otorynolaryngolog dziecięcy w trakcie specjalizacji
3 - lek. med. Diana Tarazewicz - otorynolaryngolog w trakcie specjalizacji