REJESTRACJA

Do wszystkich poradni osobista w Ośrodku lub telefoniczna: 052 340 99 60
Poniedziałek: 800 - 1530
Wtorek: 800 - 1700
Środa - Piątek: 800 - 1530Niezbędne dokumenty:

  do poradni audiologicznej i logopedycznej:
 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty mającego umowę z NFZ
  do poradni rehabilitacji mowy i słuchu:
 • skierowanie od specjalisty audiologa, foniatry lub (oto)laryngologa mającego umowę z NFZ
  ponadto do wszystkich poradni:
 • ważny dokument ubezpieczenia
 • PESEL dziecka
 • wcześniejsza dokumentacja medyczna, w tym karty informacyjne ze szpitala, ewentualne wyniki badania słuchu