Specjaliści

mgr Maria Halasz

- Kierownik Ośrodka - logopeda, surdopedagog - tel. 52 340 99 62

mgr Jolanta Witkowska

- surdologopeda, pedagog - tel. 52 340 99 67

mgr Katarzyna Leppert

- surdopedagog, logopeda - tel. 52 340 99 66

mgr Dorota Gabrowska

- neurologopeda, surdopedagog - tel. 52 340 99 65

mgr Małgorzata Zerbst

- logopeda, surdopedagog - tel. 52 340 99 74

mgr Sylwia Sontowska

- logopeda, surdopedagog - tel. 52 340 99 64

mgr Karolina Kicińska

- surdopedagog, logopeda - tel. 52 340 99 71

mgr Anna Tafelska

- surdopedagog, oligofrenopedagog - tel. 52 340 99 63

mgr Grażyna Iwińska - Adamczak

- psycholog - tel. 52 340 99 73

mgr Wanda Cioch

- logorytmiczka, pedagog - tel. 52 340 99 71

mgr Monika Rogacka

- pielęgniarka dyplomowana, audiometrystka - tel. 52 340 99 68

Anna Kampert

- protetyk słuchu, audiometrystka - tel. 52 340 99 69

mgr Anna Bryl - Klóska

- pracownik administracyjny - tel. 52 340 99 75

Monika Karabasz

- rejestratorka - tel. 52 340 99 60