Test słuchowy


SPRAWDŹ TO Z DZIECKIEM

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi 'nie', a rozwój mowy dziecka budzi niepokój należy skontaktować się ze specjalistą (laryngologiem, logopedą). Przyczyn takiego stanu może być wiele, np. wada słuchu, przewlekłe zapalenie uszu, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wady narządu mowy, brak stymulacji ze strony środowiska czy też podłoże emocjonalne.

WIEK DZIECKA

REAKCJE DZIECKA

OCENA

0 - 3 miesiące

Czy dziecko porusza się, reaguje (zmrużeniem oczu lub nagłym rozłożeniem rączek) na bardzo głośne dźwięki?

tak / nie

Czy przestaje ssać, gdy usłyszy głośny dźwięk?

tak / nie

Czy około 2 miesiąca dziecko reaguje (uspokaja się) na glos matki lub ojca?

tak / nie

Czy dziecko głuży wyrażając swoje emocje poprzez najczęściej gardłowe dźwięki przypominające k, g, ch?

tak / nie

3 - 6 miesięcy

Czy dziecko zwraca głowę w kierunku grzechotki lub innej zabawki wydającej dźwięk?

tak / nie

Czy zwraca głowę w kierunku interesujących je dźwięków lub gdy woła się je po imieniu?

tak / nie

6 -10 miesięcy

Czy dziecko reaguje na zakaz "nie wolno" i zna swoje imię?

tak / nie

Czy zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku ?

tak / nie

Czy dziecko gaworzy - łączy dźwięki świadomie, powtarza sylaby, np. . ba - ba, pa - pa ?

tak / nie

Czy dziecko używa własnego głosu, chce zwrócić na siebie uwagę, bawią go rymowanki i zabawy, np. "kosi - kosi" ?

tak / nie

ok. 12 miesięcy

Czy dziecko próbuje powtarzać twój głos, wymawiając pierwsze słowa, np. mama, tata, nie ?

tak / nie

Czy dziecko próbuje naśladować głosy zwierząt?

tak / nie

Czy dziecko rozumie pytanie "gdzie jest...."?

tak / nie

12 - 18 miesięcy

Czy dziecko reaguje na swoje imię, gdy się je woła z drugiego pokoju?

tak / nie

Czy dziecko potrafi pokazywać znane mu rzeczy, gdy się je nazywa?

tak / nie

Czy dziecko reaguje na polecenie typu: "chodź"?

tak / nie

Czy poproszone pokaże nos, oko, ucho?

tak / nie

18 - 24 miesiące

Czy dziecko nazywa to, czego się domaga?

tak / nie

Czy dziecko potrafi dobierać głos do przedmiotu, np. "miau" do kota ?

tak / nie

2 - 4 lata

Czy dziecko odpowiada na pytanie: "co to jest"?

tak / nie

Czy dziecko zadaje pytania interesując się otoczeniem?

tak / nie

Literatura: Praca zbiorowa pod redakcją J. Kobosko "Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców z wadą słuchu".